Kategoriler
Mağaza

Unique:ID Projesi Nedir?

Benzersiz Fikirler Kulübü oydaşma üzerine inşa edilen bir fikir bütünüdür. Oydaşmayı bir grup, topluluk ya da toplumun üyeleri arasında, temel toplumsal değerler üzerindeki anlaşma olarak ifade edebiliriz. Sosyolojide kimi düşünürler, toplumsal istikrarın temeli olarak oydaşmayı çok fazla vurgulamaktadırlar. Bu yazarlar, uzun bir zaman diliminde varlığını sürdüren bütün toplumlarda, nüfusun çoğunluğu tarafından benimsenen oydaşmacı inançların bir “ortak değer sistemi” bulunduğuna inanmaktadır.

Değerler, kıymet hükümleridir. Toplumsal yapının, cemiyet olmanın temel taşları, hayat tohumlarıdır. İnanç nüveleri ve sosyal normlardır.  İçlerinde hayat iksiri taşıyan kıymet hükümleri, aynı zamanda toplumların gelişmesinin, ileri gitmesinin veya geri kalmasının sebepleridir. İnsanlar yaşama gücünü bu esaslardan alır, ideallerini, amaçlarını ve hedeflerini bu değerlerden çıkarırlar. Hayatımız değerlerimize göre şekillendiği gibi insan gerektiğinde hayatını bu değerlere hasreder, hatta feda eder.

Kıymet hükümleri bilinmeyen şeyler değildir. Ancak, çoğumuz onlara gereken anlamı yüklemekten uzak kalır, hak ettikleri değeri vermeyiz. Kıymet hükümleriyle nasıl hayat kurulabileceğini araştırmaz, hatta merak bile etmeyiz. Değerlerimize kusursuz şekilde inandığımızı zannederiz ama şahsi veya sosyal hayatımızı düzenlerken onların rehberliğinden yararlanamayız. Aralarında hiyerarşiler kurmaz, öncelikler üzerinde pek de kafa yormayız. Halbuki samimi olarak inanıyorsak kıymet hükümleri bizim inançlarımızdır. İnançlarımızın özü, mayasıdır. Arzularımız, emellerimiz, özlemlerimiz onlarda gizlidir. Onun için var olmamıza nasıl değer veriyorsak, kıymet hükümlerine de aynı değeri vermek gerekir. 

Bu bakış açısının geliştirilmesinde Fransızların ünlü düşünürü Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nin esas alındığı söylenebilir. 

Toplum Sözleşmesi "Du contrat social ou Principes du droit politique ", 1762'de Cenevreli filozof Jean-Jacques Rousseau tarafından yazılan kitap. Kitapta, siyasi bir sistemin kurulabilmesi için en iyi yöntemin toplumsal sözleşme olduğu açıklanmaktadır. Yazar kitabı neden yazdığını eklediği birinci bölümde

Eğer dedikleri gibi, yasa koyucu ya da hükümdar olsaydım, ne yapmak gerektiği hakkında yazı yazmakla oyalanmaz; Ya yapılması gerekeni yapar, ya da susarım ” şeklinde açıklamıştır. Ticari toplumun karşı karşıya olduğu problemleri İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri (1754) adlı eserinde dile getirmiştir. Zira insanlar özgür doğar fakat her yerde engellerle karşılaşmaktadır. “Katılımcıların her birinin can ve malını, oluşturulan ortak gücü,bütünüyle savunup koruyacak bir katılım biçiminin bulunması... Her biri bu ortaklıkta, diğer bütün katılımcılarla birleşirken yine de yalnızca kendi iradesine boyun eğmesi ve ortaklığa katılmadan önceki kadar özgür kalması.” Toplum sözleşmesinin çözümünü sunduğu sorun işte budur. Hükümdar, hukukun çerçevesindeki yasama gücünden başka bir güce sahip değildir. Hukuk, bağımsız ve genel kanaati yansıtır.

Kısaca Unique:ID olarak ifade ettiğimiz bu yeni projemiz de işte bu yaklaşımda geliştirilmektedir. Gençlerin ortak değer sistemi üzerinde, kendi fikirlerini ve eleştirilerini paylaşması; Kendi toplumları için olduğu kadar farklı toplumlar için de üretmesi, düşünmesi ve geliştirmesi amacını sahiplenmiştir. Hedef kitlesi 15-30 yaş arası olan proje ile ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmamaktadır. Belirtilen yaş aralığındaki her birey katılım konusunda özgürdür ve fikrini bireylerin millî ve manevi düşüncelerini incitmeden özgürce ifade edebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde 6701 sayılı kanunun birinci maddesi ile öncelikle insan haklarının korunması, geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme haklarının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden faydalanmada ayırımcılığın önlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda kanunla da koruma altına alınan dezavantajlı ve avantajlı bireylerimiz her anlamda eşittir ve aksi kabul edilemez.

Gençlik katılımı, gençlerin yaşamlarını etkileyecek kararlarda yer almaları sürecidir. Bu süreç, eğitim, sağlık, yerleşim, istihdam ve demokratik katılım gibi alanları içermektedir. Gençlik katılımı ile ilgili olarak ifade edilebilecek bizim için en önemli alan Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’dır. Son yıllarda gençlerin bir bölümü özellikle yüksek öğrenim gençliği STK’larda gönüllü olarak yer almakta; Sosyal, kültürel ve çevresel konulardaki çalışmalara katılmaktadırlar. Yetersiz düzeyde seyreden bu katılım biçimini de; aynı zamanda gençlerin kendileri ile ilgili kararlarda etkin olmalarını sağlayan bir katılım biçimi olarak ifade etmek mümkün değildir.

Gençlik alanında çalışan gönüllü kişi ve kuruluşların dahi, gençlik sorunlarının çözümü odaklı ortak bir paydada birleşememeleri; Gençlik sorunlarının çözümü için bütüncül politikalar üretilmesinde ve sorunların çözümünde en önemli engellerden biridir.

Kulüp, Avrupa Birliği gençlik projeleri kapsamında ulaşılabilen tüm gençlik organizasyonları ile iş birliğine açıktır. Farklı ve benzersiz fikirler bir araya gelecek ve mümkün olan en konforlu sonuçları elde etmeye odaklanacaktır.

Bu bağlamda kulüp bünyesinde bir araya gelecek organizasyonlar belli etik kuralları da kabul etmiş olacaklardır. Çünkü Unique:ID, belli bir kalite seviyesine ulaşmayı; Ortak kurallar çerçevesinde fikirler üretmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca sipesifik amaçları aşağıdaki gibidir:
• Gençlerin her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarına kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yolları bulunmasına ve destek sağlanmasına, insan ve doğa sevgisi taşıyan, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerine öncü olmak,
• Ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmalarını sağlamak. Bu sayede uluslararası anlayış, iş birliği ve dünya barışına katkıda bulunmak,
• İnsan haklarına saygılı olmak ve insan haklarını desteklemek,
• İnsanlığın tam gelişimini sağlayabilecek en verimli koşulların yaratılmasını hedefleyen sosyal kalkınmada rol almak,
• Fonksiyonel ve profesyonel ya da amatör proje temelli sanat, araştırma, eğitim ve kültür çalışmaları yürütmek,
• Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
• Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak,
• Uluslararası faaliyetlerde dünya gençleriyle bir araya gelecek olan Türk gençlerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, Türk gençlerinin de diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak,
• Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma ve özellikle gençliğe fayda sağlayacak, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek,
• Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak,
• Gençlere gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamak.

Bu projenin gerçekleşmesi ve sürdürürmesi esnasında ulaşılabilen tüm ülkelerdeki işbirlikleri ile gençlere kendi toplumları kadar farklı toplumlar yararına da hareket etme amacını ve idealini kazandırmış olacağız. Ulaşabildiğimiz tüm gençler, farklı toplumlardaki sorunları analiz etme, izleme ve sonuca yönelik fikirler geliştirme alışkanlığına sahip olacak ve bu alışkanlığın sonucu olarak topyekün sosyal kalkınma projeleri geliştirebilir hale gelecekler ve ilham alacaklardır.

Bu proje için Kenya’da bulunan Rural Exodus Programme ile kurucu iş birliği yapılmaktadır.Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz. Detaylı bilgi için KVKK ve Veri Gizliliği  metnimizi inceleyebilirsiniz.
Anladım
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.